• Peloponez

    Elis, czyli starożytna Elida

    Niegdyś miasto-państwo, a jednocześnie dawna stolica regionu Elida, znajdowała się zaledwie sześćdziesiąt parę kilometrów na północ od Olimpii. Starożytna Elida leżała nad rzeką Pinios, której nurt według mitologii został użyty przez Heraklesa do oczyszczenia stajni króla Augiasza. Elida, czyli Elis, obecnie przez Greków nazywana Ilias, to niezbyt popularne miejsce wśród turystów i niewielu z nas zdaje sobie sprawę z tego jak ważną rolę odgrywało ono w czasach antycznych. Za mitycznego założyciela miasta uważany jest Oksylos (XII-XI wiek p.n.e.), który stał na czele inwazji doryckiej. Podporządkował sobie ówczesnych mieszkańców obszaru i był pierwszym mitycznym królem Elis. W IX lub VIII wiek p.n.e. Elida była rządzona przez króla Iphitosa, który założył pierwsze…